U12

U12 - Edelweiss - PSL

When: Sat January 18

U12 - Calabogie - GS

When: Sun February 2 - Thu February 20

U12 - Vorlage - Skills

When: Sun February 9

U12 - Mont Cascades - SL

When: Sat February 22

U12 - Calabogie - SL

When: Sun March 1 - Tue March 10

U12 - Vorlage - SL (NCO Champs)

When: Sat March 14

U12 - Mont Ste Marie - GS (NCO Champs)

When: Sun March 15